55e Houthakkerskamp

Dit jaar wordt op 9, 10 en 11 december het 55e HoutHakkersKamp gehouden. De bivak is dit jaar weer in het clubhuis van Scouting Hedera aan de Zetterij 14 in Amstelveen. (Dit is tegenover de Albert Heijn supermarkt in Bovenkerk).

– Vrijdagavond 9 december begint het kamp met een aantal theoretische workshops. Deze hebben als thema: veiligheid, bomen en bos, materiaalonderhoud en EHBO. De workshops worden gegeven door ervaren instructeurs en hebben tot doel de deelnemers de theorie van alles wat met hakken te maken heeft bij te brengen.

– Zaterdag 10 december ben je de hele dag bezig met “bosonderhoud”. Dit houdt in dat we het bos in gaan, een boom neerhalen en deze helemaal verwerken tot bruikbare houtblokken. De boswachter zal aanwezig zijn om te kijken of alles goed gaat. Er wordt zaterdagmiddag ook een excursie gehouden door een bioloog om je kennis te laten maken met de wijze waarop een bos in elkaar zit en wat voor bomen er zoal zijn. Ouders en leiding zijn op deze dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen. ‘s Avonds wordt gewerkt aan het Herbarium en is het natuurlijk mogelijk om je te ontspannen.

– Zondag 11 december is de dag waarop je kunt laten zien wat je in de afgelopen twee dagen geleerd hebt. Dit gebeurt tijdens de praktijk- en theorietesten.

Heb je gedurende dit kamp blijk gegeven van een goede inzet, vaardigheid en kennis, dan krijg je het insigne houtvester. Aan het eind van dit kamp wordt aan degene die bewezen heeft in theoretisch en praktisch opzicht de beste houthakker van dit jaar te zijn, het wisselschild uitgereikt.

De kosten van dit kamp bedragen € 27,50 per persoon. Dit is inclusief alle maaltijden, instructie, theorieboekje, insigne, thee/koffie etc.

Er zijn enkele voorwaarden voor deelname aan het HoutHakkersKamp, namelijk je moet:

  • – tussen 13 t/m 16 jaar oud zijn;
  • – een goede, scherpe handbijl met foudraal meenemen (gemerkt met je naam);
  • – het kampgeld à € 27,50 p.p. vóór vrijdag 2 december overmaken op rekeningnummer 49.18.54.285 t.n.v. W.A. Nieuwenhuizen, Amstelveen onder vermelding van HoutHakkersKamp 2011 en je naam + groepsnaam;
  • – een compleet uniform meenemen aangezien het een Scouting aangelegenheid is.

Het wordt ten zeerste aangeraden om per groep zeker twee drie-kwart bijlen mee te nemen.

Gezien de grote belangstelling van de afgelopen jaren is er in overleg met het Bos besloten om een maximum van dertig deelnemers in te stellen. Dit om de te zorgen dat iedereen de begeleiding krijgt die hij/zij nodig heeft. Wees er dus snel bij en laat je leiding weten dat jij mee wilt doen!

Wil je meer weten over houthakken? Scouting Grootstal geeft goede tips op hun website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *