Rovers

Wie: Jongens en Meiden van 18 tot 23 jaar
Waar: Varieert
Wanneer: Eerste zondag van de maand | 12:00 tot 16:00
Leidingteam: Lucy
Email: rovers@kantankye.nl
logo_rovers

Jongens en meiden van 18 tot 23 jaar worden bij Scouting Kantankye ‘Roverscouts’ genoemd.

De Roverscouts sluiten aan op de ontwikkelingen en ervaringen die bij de Explorers zijn opgedaan. Zij hebben meer de behoefte op eigen houtje dingen te ondernemen, zonder ouders en andere begeleiding. Scouting geeft hen die mogelijkheid, om op die manier een beetje bij te dragen aan de groei naar zelfstandigheid. Stap voor stap kunnen zij, naarmate ze ouder worden en ervaring krijgen in diverse werkzaamheden, hun eigen bekwaamheden gebruiken binnen deze speltak waarbij het sociale aspect heel belangrijk is. De jongeren laten zich bij het maken van hun programma natuurlijk leiden door hun eigen behoeften en interesses. Scouting-activiteiten hoeven dan ook niet altijd de boventoon te voeren. De roverscouts doen aan pionieren of kaart en kompas, als zij daar zin in heeft. Net zo goed kunnen ze besluiten naar de film te gaan, klussen in het scouting gebouw aanpakken of een groot spel voor de Bevers, Welpen of Scouts op te zetten.

Aan het eind van de Roverscoutsperiode word je als volledig ontwikkelde persoonlijkheid beschouwd. Dit is natuurlijk niet zo vreemd, want het is juist in deze periode dat de meeste mensen hun rijbewijs halen, een vaste relatie aan gaan en beginnen aan werk of eventueel een laatste studie. Ze zijn in staat om continue eigen verantwoordelijkheid te nemen.

rovers_planning

Het programma voor de Roverscouts

De roverscouts hebben net zoals de andere speltakken een eigen programma. Dit programma is niet van A tot Z uitgewerkt, dat is namelijk helemaal aan de jongeren zelf! Het programma biedt wel een structuur waar ze hun activiteiten aan kunnen ophangen en waarop ze kunnen terugvallen.

  1. De Proloog: Alvorens je geïnstalleerd wordt als Rover, kies je drie uitdagingen die je in de komende jaren wilt waarmaken. Je gaat een uitdaging aan voor iets ‘typisch’ Scouting, iets ‘serieus’ en iets ‘persoonlijks’. Daarbij staan de 8 activiteitengebieden van Scouting centraal: Uitdagende scouting technieken – Expressie – Sport & Spel – Buitenleven – Internationaal – Samenleving – Identiteit – Veilig & Gezond. Tijdens je installatie presenteer je deze uitdagingen.
  2. Het Traject: In deze periode beleef je de kern van het roverscoutsprogramma door samen met je mede-rovers leuke en uitdagende activiteiten te doen. Daarnaast realiseer je je drie persoonlijke uitdagingen, al dan niet samen met anderen.
  3. De Epiloog: In deze fase ben je een van de seniors binnen je speltak en ga je de andere leden actief ondersteunen. Daarnaast bereid je je voor op je vertrek bij de roverscouts. Dit vertrek betekent gelijk het einde van je jeugdlidmaatschap bij Scouting. Na de roverscouts is het jouw beurt om wat te betekenen voor alle jeugdleden die jou opvolgen. Tijdens de epiloog oriënteer je je op een nieuwe rol of functie binnen Scouting. Je sluit deze periode af met de Partenza (eindceremonie), je kiest als het ware je weg verder binnen Scouting: Blijf je bij Scouting als leidinggevende, Plusscout of misschien wel in een andere vrijwilligersrol, of neem je afscheid van Scouting Kantankye? De Y-vormige stok van de Roverscouts staat hiervoor symbool, voor de keuze die Roverscouts aan het eind van de speltak maken.
ik_wil_ook_roverscout_worden


Rovers belofte:

Ik beloof mijn best te doen een goede Roverscout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan.
Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Neem contact op met Lucy op rovers@kantankye.nl als je graag mee wil doen met de Roverscouts